Zakres działania

Do zakresu działania Referatu Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji należy:
1. Szeroko rozumiana opieka nad wdrożonymi systemami informatycznymi.
2. Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie informatyzacji.
3. Organizowanie pracy w sposób zabezpieczający prawidłowe funkcjonowanie systemów w Urzędzie.
4. Administrowanie siecią komputerową, serwisem internetowym miasta Orzesze, Biuletynem Informacji Publicznej, serwerem poczty elektronicznej.
5. Aktualizowanie koncepcji komputeryzacji Urzędu tzn. modyfikowanie jej odpowiednio do zmieniających się potrzeb.
6. Zamieszczanie informacji na stronach internetowych miasta Orzesze oraz jej aktualizacja.
7. Serwisowanie sprzętu komputerowego.
8. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz innych akcesoriów komputerowych.
9. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemów informatycznych.
10. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
11. Prowadzenie rejestru zbioru danych osobowym zgłaszanych Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych oraz rejestracja zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
12. Wyrejestrowanie zbioru danych, którego przetwarzania zaprzestano.
13. Dbałość o zabezpieczenie danych osobowych przed osobami nieupoważnionymi.
14. Sporządzenie kopii zapasowych zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie.
15. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
16. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w celu prawidłowej realizacji zadań.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:44:05 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:26:05.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Mariusz Porwolik

Kierownik Referatu - 1 et.

32 3248823

Michał Nowak

Informatyk - 1 et.

32 3248823

 

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:46:12 | Data modyfikacji: 2017-04-13 13:44:08.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248823
fax: 32 3248826
e-mail: rib@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
I piętro pok. 20

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:50:39 | Data modyfikacji: 2015-10-22 14:41:00.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:50:39
Data modyfikacji: 2015-10-22 14:41:00
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik