Zakres działania

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w szczególności należy:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez:
1) przygotowania projektów uchwał niezbędnych do realizacji gospodarki odpadami komunalnymi,
2) przygotowania postępowań przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
3) nadzór nad realizacją zadań powierzonych w drodze przetargu podmiotom odbierającym odpady komunalne,
4) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
5) weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonymi przez właścicieli nieruchomości,
6) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
7) sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Stosowanie przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie:
1) prowadzenie rachunkowości i windykacji opłat,
2) przygotowanie decyzji w zakresie ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
5. Redagowanie strony internetowej www.odpady.orzesze.pl.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:37:15 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:27:21.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Zuzanna Lazar Kierownik Referatu - 1 et

32 3248829

Anna Żołna Inspektor - 1 et.

32 3248835

Anna Biela Referent - 1 et.

32 3248829

Maria Czembor Inspektor - 1 et.

32 3248835

Aleksandra Mazurek

Inspektor - 1 et.

32 3248829

Hanna Janowska

Inspektor - 1 et 32 3248829

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:39:40 | Data modyfikacji: 2023-10-24 12:45:46.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248829
fax: 32 3248826
e-mail: gok@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok. 11

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:41:23 | Data modyfikacji: 2014-03-17 12:33:23.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:41:23
Data modyfikacji: 2014-03-17 12:33:23
Opublikowane przez: Marzena Nowak