Zakres działania

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów w szczególności należy:
1. Prowadzenie spraw inwestycji i remontów realizowanych przez Urząd, a finansowanych ze środków własnych i źródeł zewnętrznych.
2. Prowadzenie rejestru, kontroli, analizy realizacji umów i porozumień dot. prowadzonych zadań.
3. Sprawowanie nadzoru nad realizowanymi inwestycjami.
4. Przygotowywanie wniosków o dotacje i kredyty ze źródeł zewnętrznych.
5. Przejmowanie na majątek gminy oraz przekazywanie w administrowanie zrealizowanych inwestycji.
6. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi uprawnionymi do wydawania decyzji administracyjnych dla realizowanych zadań.
7. Planowanie i podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych i remontów, w tym koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu.
8. Prowadzenie i rozliczenie oraz sprawozdawczość w zakresie zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych.
9. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w ramach swojego zakresu działania.
10. Weryfikowanie kosztorysów powykonawczych oraz kosztów zleconych robót.
11. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

11a.Ścisła współpraca z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych oraz Biurem Realizacji Projektów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacja zadań z udziałem tych środków.
12. Prowadzenie spraw technicznych Urzędu.

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:44:16 | Data modyfikacji: 2017-10-26 09:44:49.
Pracownicy
PRACOWNICY STANOWISKO TELEFON
Marek Bem Naczelnik Wydziału - 1 et. 32 3248816
Mirosława Olszowska Inspektor - 1 et. 32 3248816
 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:44:55 | Data modyfikacji: 2018-02-02 08:10:58.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248816
fax: 32 3248826
e-mail: inwest@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
I piętro pok. 23

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:45:13 | Data modyfikacji: 2023-10-24 12:33:50.
Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:45:13
Data modyfikacji: 2023-10-24 12:33:50
Opublikowane przez: Joanna Maroszek