Zakres działania

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego i sporządzanie aktów stanu cywilnego.
2. Rejestracja zdarzeń powodujących zmianę w aktach stanu cywilnego.
3. Przyjmowanie oświadczeń woli w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. Archiwizacja ksiąg stanu cywilnego.
5. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego oraz wydawanie zaświadczeń.
6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk.
7. Przyjmowanie wniosków o nadanie medalu za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz organizacja i obsługa uroczystości związanych z wręczeniem tych medali.
8. Występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o nadanie numeru PESEL.
9. Aktualizacja rejestru PESEL poprzez:
1) meldowanie noworodków,
2) wymeldowanie osób zmarłych,
3) nanoszenie zmian stanu cywilnego,
4) usuwanie rozbieżności.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:18:27 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:34:35.
Pracownicy

 

PRACOWNIK

STANOWISKO

TELEFON

Magdalena Holeczki

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - 1 et.

32 3248811
32 2215713

Krystian Jankiewicz

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - 1/2 et.

32 3248811

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:20:16 | Data modyfikacji: 2021-09-20 10:09:47.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248811, 32 2215713
fax: 32 3248826
e-mail: usc@orzesze.pl

adres:
Urząd Stanu Cywilnego
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok. 3

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:21:47 | Data modyfikacji: 2019-11-15 09:03:29.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:21:47
Data modyfikacji: 2019-11-15 09:03:29
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik