Zakres działania

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych w szczególności należy:


1. Informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
2. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
4. Współpraca z organem nadzorczym.
5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art.36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz w stosownych
przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
7. Realizacja zadań z zakres nadzoru nad przestrzeganiem zasad Polityki Ochrony Danych Osobowych.
8. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Orzesze oraz z jednostkami organizacyjnymi Miasta Orzesze w zakresie ochrony danych osobowych, w tym możliwość wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze.

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2018-06-04 10:56:01.
Pracownicy
PRACOWNICY STANOWISKO TELEFON
Jakub Salamon prowadzący dzialność gospodarczą - firma INDAS Jakub Salamon, z siedz. w Rybniku, ul. Kościuszki 17/24 Inspektor Ochrony Danych 784690446
     
 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-06-04 11:04:53 | Data modyfikacji: 2024-01-19 07:46:33.
Dane teleadresowe

telefon: 784690446
fax: 32 3248826
e-mail: iod@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Inspektor Ochrony Danych
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok. 2

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2018-06-04 11:13:09 | Data modyfikacji: 2018-06-04 11:14:11.
Data wprowadzenia: 2018-06-04 11:13:09
Data modyfikacji: 2018-06-04 11:14:11
Opublikowane przez: Michał Nowak